Kako da upravljam svojim menijem - Srbija

Kako da upravljam svojim menijem

Ako želite da promenite meni i slike svoje prodavnice u aplikaciji Glovo, pristupite alatki Menu Manager na managers.glovoapp.com i prijavite se pomoću svojih akreditiva Glovo partnera.

– Ako želite da dodate nov proizvod u meni, kliknite na dugme „+“ pri vrhu stranice. Moći ćete da otpremite slike i dodate novo jelo.

– Da biste izmenili postojeći proizvod, otvorite meni svog restorana. Dodajte ili zamenite sliku proizvoda klikom na proizvod i ubacivanjem nove slike umesto stare.

Saznajte više o alatki Menu Manager u našem odeljku sa tutorijalima.

Napomena: Ako alatka Menu Manager još uvek nije dostupna za vašu prodavnicu, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil aplikacije Narudžbine da biste zatražili promenu menija. Ne zaboravite da pošaljete zahtev za izmenu najmanje 7 dana unapred, jer je to maksimalno vreme koje će našem timu biti potrebno da izvrši promene.

Ako želite da ažurirate cene proizvoda, idite u odeljak „Proizvodi“ u aplikaciji Narudžbine i kliknite na dugme u obliku olovke pored cene proizvoda.

Možete da izmenite cene proizvoda i pomoću alatke Menu Manager. Za prijavu idite na managers.glovoapp.com i pristupite pomoću svojih akreditiva Glovo partnera.
Da biste izmenili postojeći proizvod, pregledajte meni restorana i kliknite na proizvod koji želite da izmenite. Takođe ćete moći da:
– Izmenite ili otpremite novu sliku
– Promenite naziv proizvoda
– Izmenite opis
– Izaberete drugi odeljak
– Izmenite cenu
– Podesite proizvod kao omogućen ili onemogućen

Saznajte više o alatki Menu Manager u našem odeljku sa tutorijalima.

Napomena: Ako alatka Menu Manager još uvek nije dostupna za vašu prodavnicu, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil aplikacije Narudžbine da biste zatražili promenu menija. Ne zaboravite da pošaljete zahtev za izmenu najmanje 7 dana unapred, jer je to maksimalno vreme koje će našem timu biti potrebno da izvrši promene.

Ako želite da dodate još proizvoda u svoj meni u aplikaciji Glovo, pristupite alatki Menu Manager na managers.glovoapp.com/products i prijavite se pomoću svojih akreditiva Glovo partnera.

Dodajte novi proizvod klikom na dugme „+“ pri vrhu stranice. Moći ćete da otpremite slike i dodate novo jelo.

Saznajte više o alatki Menu Manager u našem odeljku sa tutorijalima

Napomena: Ako alatka Menu Manager još uvek nije dostupna za vašu prodavnicu, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil aplikacije Narudžbine da biste zatražili promenu menija. Ne zaboravite da pošaljete zahtev za izmenu najmanje 7 dana unapred, jer je to maksimalno vreme koje će našem timu biti potrebno da izvrši promene.

Ako ostanete bez nekog proizvoda sa menija, izaberite taj proizvod i kliknite na „Onemogući“. Možete da izaberete da ga onemogućite na određeno vreme. Ne zaboravite da ponovo omogućite proizvod kada ga imate na zalihama da bi klijenti mogli da ga naruče. Isti postupak možete slediti i za kategoriju „Atributi“.

Možete da onemogućite proizvode i preko alatke Menu Manager. Idite na managers.glovoapp.com i prijavite se pomoću svojih akreditiva Glovo partnera.

Da biste onemogućili postojeći proizvod, pregledajte meni restorana i kliknite na proizvod koji želite da izmenite. Takođe ćete moći da:
– Izmenite ili otpremite novu sliku
– Promenite naziv proizvoda
– Izmenite opis
– Izaberete drugi odeljak
– Izmenite cenu
– Podesite proizvod kao omogućen ili onemogućen