Fakturisanje i plaćanje - Crna Gora

Fakturisanje i plaćanje

Fakture

Fakture se šalju na imejl koji ste dali Glovu. Ako ih ne primate, obavezno provjerite imejl adresu za fakturisanje registrovanu u aplikaciji Narudžbine.
Ako ne pronađete fakturu u prijemnom sandučetu imejla, možete je preuzeti iz odjeljka Izveštaji u aplikaciji Narudžbine ili nam možete poslati poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil aplikacije Narudžbine.

Ako imate neizmireni dug kod Glova, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odjeljku Profil aplikacije Narudžbine. U suprotnom, molimo vas da prvo izmirite dug kako bismo mogli da vam pomognemo. Kada nas kontaktirate, obavezno priložite dokumentaciju u kojoj ste prepoznati kao vlasnik novog poreskog broja ili bankovnog računa.

Plaćanja

Obično se plaćanja vrše 20 dana nakon datuma fakture. Na te datume mogu uticati državni i vjerski praznici koji odlažu plaćanje do 3 radna dana. Ako i dalje smatrate da postoji problem sa vašim plaćanjem, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil aplikacije Narudžbine. Ne zaboravite da u poruku uključite period na koji se odnosi narudžbina.

Generalno, sve narudžbine koje ste prihvatili biće plaćene kao dostavljene narudžbine (primenjuje se provizija), jer smatramo da ste počeli sa pripremom čim ste ih prihvatili. Ako imate nedoumice, posjetite odjeljak Istorija u aplikaciji Narudžbine. Ako je narudžbina prikazana sa crvenom ikonom X (otkazana) i pokazuje punu cijenu, to znači da ćete biti plaćeni. Ako je cijena narudžbine 0, nećete primiti kompenzaciju za ovu narudžbinu, a ni provizija neće biti naplaćena.

Plaćanja se vrše 20 dana nakon datuma fakture. Na te datume mogu uticati državni i vjerski praznici koji odlažu plaćanje do 3 radna dana.

Uplate se vrše bankovnim transferom na bankovni račun koji ste registrovali kod nas prilikom potpisivanja ugovora.

Povraćaj novca za korisnike