Upravljajte narudžbinama - Srbija

Upravljajte narudžbinama

Potvrdite dostupnost da biste otvorili prodavnicu i počeli da primate narudžbine

Treba da potvrdite da ste povezani sa aplikacijom Orders 10 minuta pre otvaranja i početka svake smene, kao i sat vremena pre zatvaranja. Ako ne potvrdite da ste povezani, prodavnica je prikazana kao zatvorena u aplikaciji Glovo i nećete dobijati narudžbine.

Kako da potvrdite dostupnost da biste se povezali na Glovo?

Obratite pažnju na upozorenja koja se pojavljuju u aplikaciji Orders i kliknite na zeleno dugme „Potvrdi dostupnost“ kad dobijete upozorenje da biste sprečili da vaša prodavnica ostane zatvorena:

 • Upozorenje će se pojaviti 10 minuta pre početka svake smene i imaćete 10 minuta da potvrdite dostupnost.

Ako ne potvrdite dostupnost na vreme i vaša prodavnica bude zatvorena, u vrhu ekrana aplikacije Orders pisaće „Zatvoreno“. Da biste u bilo kom trenutku ponovo otvorili prodavnicu u aplikaciji Glovo i nastavili da primate narudžbine, kliknite na ikonu u obliku kuće u gornjem desnom uglu.

Napomena: Potvrda dostupnosti je onemogućena u nekim gradovima kao i za partnere koji posluju sa virtuelnim brendovima.

Pratite ove korake da biste upravljali narudžbinama

 • Primite narudžbu.

 • Pregledajte i prihvatite narudžbu.

 • Ispišite račun. Možete ispisati račun na Glovo Sunmi ili vlastitom uređaju.

 • Pripremite narudžbu.

 • Jes.te li primijetili da vam je ponestalo proizvoda koji je upravo naručen? Ako ste zaboravili deaktivirati proizvod kojeg vam je ponestalo, a korisnik je već napravio narudžbu, nazovite ga i ponudite alternativu. Ako korisnik prihvati, možete izmijeniti narudžbu izravno putem aplikacije Orders. U suprotnom, ako korisnik želi otkazati, molimo vas da se obratite podršci za partnere kako biste otkazali narudžbu.

 • Pritisnite gumb „Označi kao spremno“ kad narudžba bude pripremljena i spremna za preuzimanje. Nakon pritiska na gumb, dostavljač će biti obaviješten da je narudžba spremna za preuzimanje.

   

  Korištenjem gumba „Označi kao spremno“ postižete sljedeće:

  – Brža dostava narudžbi i poboljšanje zadovoljstva korisnika kao rezultat

  – Osiguravate da će hrana gostu stići topla

  – Kraće vrijeme čekanja za dostavljače, a time i broj dostavljača koji čekaju na preuzimanje narudžbi u vašoj trgovini

  – Učinkovitije korištenje dostavljača, tako da na raspolaganju imate više dostavljača kad vam zatrebaju

   

  Napomena: Gumb „Označi kao spremno“ još nije aktiviran u svim gradovima

   

  Ako imate vlastite dostavljače i koristite Glovo samo za primanje dodatnih narudžbi, kliknite gumb „Predano dostavljaču“ nakon što predate narudžbu svom dostavljaču. Tada će narudžba automatski prijeći u odjeljak „Dostavljeno“. Ako ne kliknete ovaj gumb, narudžba će se i dalje prikazivati u odjeljku „Prihvaćeno“ sljedeća 2 sata.

 • Dostavljač će doći u vašu trgovinu kako bi preuzeo narudžbu. Narudžbe se identificiraju pomoću troznamenkastog koda za preuzimanje. Ovaj je kôd vidljivo prikazan za svaku narudžbu u odjeljku s narudžbama aplikacije Orders, kao i na gornjem dijelu ispisanih računa. Za sva ostala pitanja koja se ne tiču preuzimanja, molimo vas da se pozovete na prvobitni broj narudžbe, koji je jedinstveni identifikator za svaku narudžbu.

 • Predajte narudžbu dostavljaču

Dodatne informacije koje treba da uzmete u obzir tokom procesa obrade narudžbina

Višestruke narudžbine

Ponekad će neke narudžbine biti grupisane sa drugim. To znači da će dostavljač istovremeno preuzeti dve narudžbine iz vaše prodavnice (bez uticaja na trajanje dostave).

Kako da znate da li je neka narudžbina spojena sa drugom?

Višestruka narudžbina uključuje sivi odeljak koji prikazuje kôd druge narudžbine sa kojom je spojena. Imajte u vidu da mogu biti spojene samo dve narudžbine. Pored toga, pristigla narudžbina može biti spojena sa već prihvaćenom narudžbinom, što znači da ćete je pronaći na listi „Prihvaćene“. Imajte u vidu da odštampana priznanica ne prikazuje višestruke narudžbine, pa ćete te informacije morati da proverite u aplikaciji Orders na uređaju.

Kako upravljate narudžbinama koje se plaćaju gotovinom?

 • Znaćete da se narudžbina plaća u gotovini ako se prikazuje simbol novca u aplikaciji Orders.

 • Kada dostavljač stigne u prodavnicu da preuzme narudžbinu, platiće vam ukupan iznos u gotovini (isključujući troškove isporuke koje plaća korisnik). Upamtite da je obaveza partnera da zatraži od dostavljača da plati.

 • Upamtite da možete zatražiti i potvrdu načina plaćanja verifikacijom na uređaju dostavljača. Kada dostavljač ne mora da plati narudžbinu u gotovini, u aplikaciji Orders na vašem uređaju i na odštampanom tiketu narudžbine nema indikacija za to.

Narudžbine za poneti

Kada korisnici naruče u aplikaciji Glovo, imaće opciju da je sami preuzmu direktno iz vaše prodavnice, umesto da im je donese dostavljač.

 • Korisnik napravi narudžbinu u aplikaciji Glovo i izabere da želi da je preuzme u vašoj prodavnici.

 • Dobićete obaveštenje o narudžbini na isti način kao i za ostale narudžbine u aplikaciji Orders. Moći ćete da je prepoznate jer će na priznanici biti prikazano: „Korisnik preuzima narudžbinu“.

 • Korisnik je preuzima direktno iz vaše prodavnice: pokazaće vam kôd za preuzimanje da biste znali koju narudžbinu da mu predate.

 • Kada predate narudžbinu, treba da kliknete na dugme „Označi kao preuzeto“ koje će se pojaviti u aplikaciji Orders.

 • Imajte na umu da će se ove narudžbine plaćati putem aplikacije Glovo, nikada gotovinom.

Treba da pregledate narudžbine?

Prošle narudžbine možete da pregledate u odeljku Izveštaji > Istorija.

Možete filtrirati narudžbine po:

 • Vremenu.

 • Incidentima.

 • Načinu plaćanja.

Ikona na narudžbini ukazuje da je narudžbina bila:

 • Otkazana.

 • Refundirana klijentu.

 • Negativno ocenjena.

 • Plaćena gotovinom.

Otkazane narudžbine

Svaki put kada neka od vaših tekućih narudžbina bude otkazana, pojaviće se iskačući prozor koji prikazuje:

 • Kôd narudžbine i ime klijenta.

 • Detalje proizvoda za tu narudžbinu.

 • Razlog otkazivanja (klijent želi da otkaže, partner nema proizvode na raspolaganju itd.).

Narudžbina jeotkazana, da li će mi i dalje biti plaćeno?

Otkazane narudžbine su prikazane u aplikaciji Orders u odeljku Izveštaji>Istorija sa ikonom x. Kliknite na bilo koju narudžbinu da biste proverili razlog otkazivanja i da li se primenjuje plaćanje.

Kako da izbegnete otkazivanja

Otkazivanje narudžbina dovodi do nezadovoljstva klijenata i kao rezultat toga klijenti mogu da prestanu da naručuju.

 • Onemogućite proizvode ako vam ponestanu

  Odmah onemogućite artikl u odeljku sa proizvodima u aplikaciji Orders ili pomoću alatke Menu Manager. Takođe onemogućite taj sastojak u svim proizvodima koji ga sadrže, a kada postane dostupan, ne zaboravite da ga ponovo omogućite. Možete da onemogućite proizvode i na kraći period.

 • Šta ako dobijete narudžbinu za proizvod koji trenutno nemate?

  Pozovite klijenta i ponudite alternativu. Ukoliko klijent pristane na zamenu proizvoda, promenite narudžbinu u sistemu tako što ćete izmeniti prihvaćenu narudžbinu i kliknuti na „Zameni“. Ako klijent odluči da otkaže narudžbinu, pozovite broj telefona za podršku partnerima da biste otkazali narudžbinu. Izbegavajte da ubuduće ponovo ostanete bez zaliha – identifikovanje proizvoda koji su doveli do otkazivanja u prošlosti će vam pomoći u tome.

 • Dektivirajte prodavnicu ako ne možete da isporučujete narudžbine.

  Ako idete na odmor ili je prodavnica zasićena, ne zaboravite da je zatvorite. U suprotnom će klijenti naručivati i narudžbine će biti otkazane.

  Ako prečesto zatvarate prodavnicu, to može da zbuni klijente i možda će manje naručivati ubuduće.

 • Uvek imajte pakovanje na raspolaganju

  Potrudite se da uvek imate dovoljno pakovanja na zalihama da bi vaše narudžbine bile dostavljene kako treba. Tražite pakovanje? Posetite Glovo Store da biste pronašli sve što vam treba za dostavu narudžbina.

 • Pripremite i obradite narudžbine što je brže moguće

  Počnite da pripremate narudžbinu čim dobijete obaveštenje. Zadovoljni klijenti se uvek vraćaju. Ako klijent predugo čeka narudžbinu, može se desiti da je otkaže. Ne zaboravite da pošaljete obaveštenje da je narudžbina spremna preko aplikacije Orders! To će pomoći da se poboljša logistika i obaveštenja koja šaljemo klijentima.

Da li imate problema sa tekućom narudžbinom?

Za pomoć kontaktirajte podršku za partnere.

Ako imate bilo kakvih drugih pitanja koja nisu u vezi sa tekućim narudžbinama, kao što su pitanja o Glovu ili kako da koristite aplikaciju Orders, pogledajte naša česta pitanja (link) i odeljak Vodič i saveti (link). Takođe nam možete poslati poruku preko odeljka Profil u aplikaciji Orders, a mi ćemo vas kontaktirati što je pre moguće.

Kako da izbegnete loše ocene zbog pogrešnih ili proizvoda koji nedostaju u nekoj narudžbini

Da li ste znali da korisnici ocenjuju vašu prodavnicu u aplikaciji Glovo nakon što dobiju narudžbinu? Ta ocena se zatim prikazuje svim korisnicima u aplikaciji.

Što je veća ocena, veće su šanse za:

 • Sticanje novih klijenata.

 • Zadržavanje postojećih klijenata.

 • Dobijanje dodatnih narudžbina.

Pet saveta kako da izbegnete loše ocene

 • Da li je klijent ostavio neki komentar?

  Uvek pročitajte napomene u detaljima narudžbine da biste videli da li je klijent ostavio neki poseban zahtev koji treba uzeti u obzir prilikom pripreme narudžbine.

 • Da li su svi proizvodi u kesi?

  Pre nego što predate kesu dostavljaču, ponovo pregledajte priznanicu da biste se uverili da su uključeni svi proizvodi. Pića i sitni artikli, poput soseva, se često izostave!

 • Zapečatite kese Dobro

  zapečatite kese da biste bili sigurni da će klijent dobiti narudžbinu tačno onako kako ste je pripremili. Preporučujemo da koristite nalepnice za zatvaranje kesa. Tražite pakovanje ili nalepnice? Posetite Glovo Store da biste pronašli sve što vam treba za dostavu narudžbina.

 • Da li je dostavljač preuzeo pravu narudžbinu?

  Dvaput proverite trocifreni kôd na priznanici da biste se uverili da se isporučuje ispravna narudžbina. Ako narudžbina sadrži više kesa, uverite se da su sve preuzete.

 • Optimizacija procesa pakovanja će vam pomoći!

  Određivanje skupa koraka koje zaposleni treba da prate ili imenovanje supervizora koji će proveravati sve kese pre nego što ih predate je često efikasno.

Povećajte zadovoljstvo klijenata tako što ćete pripremati narudžbine na vreme

Što pre korisnik dobije narudžbinu to je zadovoljniji, što dovodi do više narudžbina i boljih ocena za partnera.

 • Važno je da ne čekate da dostavljač stigne u prodavnicu da biste počeli sa pripremom narudžbine. Počnite da pripremate jelo čim primite obaveštenje o narudžbini – u suprotnom dostavljači mogu da dodele narudžbine iz vaše prodavnice drugim dostavljačima kako bi izbegli čekanje, a to će povećati vreme dostave kupcu.

 • Ako je vaša prodavnica zasićena, dektivirajte je u aplikaciji Orders Međutim, obavezno dostavite sve narudžbine koje ste prihvatili pre deaktivacije.

 • Uverite se da WiFi i uređaj rade nesmetano. Ako imate zasebnu mrežu za klijente i preduzeća, možete da poboljšate brzinu WiFi-ja.

Pratite svoj učinak

Kontrolna tabla je mesto gde možete pronaći uvide u svoj poslovni učinak. Sa kontrolne table možete:

 • Da analizirate pokazatelje rasta kao što su Narudžbine, Bruto prodaja, Prosečna vrednost narudžbine itd.

 • Da budno motrite na svoj operativni učinak tako što ćete nadgledati otkazivanja, povraćaje novca i vreme pripreme

 • Da pratite pokazatelje zadovoljstva klijenata kao što su ocene, recenzije, problemi sa proizvodima i učinak.

Savet: Za detaljne informacije o svakom pokazatelju pritisnite znak pitanja pored njega.