არასამთავრობო ორგანიზაციები და სოციალური მომსახურების სააგენტოები - საქართველო