Kako da upravljam svojom prodavnicom - Crna Gora

Kako da upravljam svojom prodavnicom

Radno vreme

Narudžbine

U odeljku „Izveštaji“ u aplikaciji Narudžbine kliknite na „Istorija“ da biste videli rezime svih narudžbina koje ste obavili, sa odgovarajućim datumima, kodovima narudžbina i ukupnim iznosima.

Kliknite na „Filtriraj“ da biste pregledali samo narudžbine za određeni datum ili po određenom kriterijumu (na primer, otkazane narudžbine).

Ostalo