Kako da upravljam tekućim narudžbinama - Crna Gora

Kako da upravljam tekućim narudžbinama

Prihvatanje i dostava narudžbina

Kada primite novu narudžbinu, aplikacija Narudžbine će početi da zvoni i narudžbina će biti istaknuta. Kliknite na narudžbinu, pregledajte je i dodirnite zeleno dugme „Prihvati“. Narudžbina će automatski biti premeštena na listu „Prihvaćene“.

Svaki put kada neka od vaših tekućih narudžbina bude otkazana, pojaviće se iskačući prozor u aplikaciji Narudžbine sa sledećim informacijama:

 • Razlog otkazivanja
 • Kôd narudžbine
 • Detalji i količina proizvoda u narudžbini

U odeljku „Istorija narudžbina“ u aplikaciji Narudžbine (Izveštaji → Istorija) sve otkazane narudžbine će imati znak X. Možete da kliknete na narudžbinu da biste proverili detalje otkazivanja (npr. razlog za otkazivanje, da li ima troškova itd).

Za svaku narudžbinu su prikazane informacije u nastavku:

 • ID narudžbine
 • Ime prodavnice i adresa
 • Podaci klijenta (uključujući broj telefona)
 • Procenjeno vreme preuzimanja
 • Opis narudžbine (informacije o alergijama)
 • Podaci dostavljača
 • Ukupan iznos narudžbine

Ako ste MarketPlace partner, neće biti prikazani sledeći podaci vezani za dostavljača:

 • Procenjeno vreme preuzimanja
 • Podaci dostavljača

Dostavljač preuzima vaše narudžbine i dostavlja ih klijentu.

Pre nego što predate kesu dostavljaču:

 • Ponovo proverite priznanicu da biste se uverili da su uključeni svi proizvodi (ponekad se lako zaboravi piće ili sitni artikli kao što su sosevi).
 • Dobro zapečatite kese pomoću heftalice ili nalepnica da biste garantovali da će klijent dobiti narudžbinu tačno onako kako ste je pripremili.
 • Proverite kôd na priznanici da biste se uverili da predajete tačnu narudžbinu. Ako narudžbina uključuje više kesa, proverite da li su sve preuzete.

Možete da omogućite ili onemogućite proizvode i atribute u zavisnosti od njihove dostupnosti. Ako ostanete bez nekog proizvoda sa menija, izaberite taj proizvod i kliknite na „Onemogući“. Možete da izaberete da ga onemogućite na određeno vreme.

Ne zaboravite da ponovo omogućite proizvod kada ga imate na zalihama da bi klijenti mogli da ga naruče. Isti postupak možete slediti za kategoriju „Atributi“.

Istorija narudžbina

Rešavanje problema

Za pitanja u vezi sa tekućim narudžbinama kontaktirajte podršku za partnere. Ovde pronađite kako da kontaktirate podršku za partnere.

Napomena: Ovaj odeljak ne važi za partnere sa sopstvenom dostavom koju obavljaju njihovi dostavljači.

Možete da omogućite ili onemogućite proizvode i atribute u zavisnosti od njihove dostupnosti.

Ako ostanete bez nekog proizvoda sa menija, izaberite taj proizvod i kliknite na „Onemogući“ u aplikaciji Narudžbine. Možete da izaberete da ga onemogućite na određeno vreme.

Ne zaboravite da ponovo omogućite proizvod kada ga imate na zalihama da bi klijenti mogli da ga naruče.
Isti postupak možete slediti i za kategoriju „Atributi“.

U izuzetnim okolnostima, ako je to neophodno, možete privremeno da deaktivirate prodavnicu u Glovo aplikaciji. Na primer, ako je prodavnica prezasićena. Da biste to uradili, kliknite na ikonu u obliku kuće u gornjem desnom uglu aplikacije Narudžbine. Možete privremno da zatvorite prodavnicu na pola sata, sat vremena ili do kraja dana.

Takođe možete da napravite raspored zatvaranja prodavnice za određeni period ako planirate da ne radite za državne praznike ili idete na odmor.

Ako ste primili narudžbinu, a vaša prodavnica je već zatvorena, pratite ove korake:

 •  Za pomoć kontaktirajte podršku za partnere. Ovde pronađite kako da kontaktirate podršku za partnere da biste otkazali narudžbinu.
 • Ažurirajte radno vreme prodavnice u aplikaciji Narudžbine. To možete da uradite u odeljku Profil klikom na dugme „Izmeni“ koje se nalazi odmah pored radnog vremena.
 • Prikazaće vam se iskačući prozor i moći ćete da promenite radno vreme prodavnice za svaki dan u nedelji.

Ako, u izuzetnim okolnostima, treba da otkažete narudžbinu, kontaktirajte podršku za partnere. Ovde pronađite kako da kontaktirate podršku za partnere.

Ako, u izuzetnim slučajevima, shvatite da ste ostali bez proizvoda koji je klijent upravo naručio:

Pozovite klijenta i ponudite mu alternativu. Klijentov broj telefona možete pronaći u odeljku Detalji narudžbine u aplikaciji Narudžbine.
*Ako se klijent slaže da se proizvod zameni, pratite korake u nastavku da biste promenili narudžbinu u sistemu. Na taj način će klijent dobiti pravu priznanicu sa konačnom listom proizvoda i cena:

 • Izaberite narudžbinu koju želite da izmenite, pronađite proizvod za zamenu i kliknite na „Izmeni“.
 • Kliknite na „Zameni“, zatim izaberite alternativni proizvod i kliknite na „Sačuvaj“.

Ako klijent nije zainteresovan za alternativu, pošaljite nam poruku klikom na dugme „Pomoć i resursi“ u odeljku Profil aplikacije Narudžbine i zatražite otkazivanje narudžbine.

Ne zaboravite da što pre onemogućite nedostupan proizvod u aplikaciji Narudžbine da ne bi još neki korisnici naručili nešto što nije dostupno.