Kako upravljati jelovnikom - Bosna i Hercegovina

Kako upravljati jelovnikom

Ako želite promijeniti jelovnik i slike svoje trgovine u aplikaciji Glovo, pristupite Menu Manager i prijavite se pomoću svojih pristupnih podataka za Glovo partnere

 • Ako želite dodati novi proizvod u svoj jelovnik kliknite na gumb „+“ na vrhu stranice. Moći ćete prenijeti svoje fotografije i kreirati novo jelo.
 • Za uređivanje postojećeg proizvoda pretražite jelovnik svog restorana. Dodajte ili zamijenite sliku proizvoda klikom na proizvod i mijenjanjem njegove slike.

Više o Menu Manageru potražite u odjeljku s vodičima.

Napomena: Ako Menu Manager još nije dostupan za vašu trgovinu, a želite zatražiti izmjenu jelovnika, pošaljite nam poruku klikom na gumb „Pomoć i resursi“ u odjeljku „Profil“ aplikacije Narudžbe. Ne zaboravite poslati zahtjev najmanje 7 dana unaprijed, jer je to maksimalno vrijeme koje će našem timu trebati da izvrši izmjene.

Ako želite ažurirati cijenu nekog proizvoda, uđite u odjeljak „Proizvodi“ u aplikaciji Narudžbe i kliknite gumb s olovkom pored cijene proizvoda.

Pomoću Menu Manager i pristupite web-stranicama pomoću pristupnih podataka za Glovo partnera. Kako biste uredili cijenu postojećeg proizvoda, pomičite se jelovnikom svog restorana i kliknite na proizvod koji želite izmijeniti. Također ćete moći:

 • Promijeniti ili prenijeti novu sliku
 • Promijeniti naziv proizvoda
 • Urediti opis
 • Odabrati drugi odjeljak
 • Urediti cijenu
 • Odabrati hoće li proizvod biti omogućen ili onemogućen

Više o Menu Manageru potražite u odjeljku s vodičima.

Napomena: Ako Menu Manager još nije dostupan za vašu trgovinu, a želite zatražiti izmjenu jelovnika, pošaljite nam poruku klikom na gumb „Pomoć i resursi“ u odjeljku „Profil“ aplikacije Narudžbe. Ne zaboravite poslati zahtjev najmanje 7 dana unaprijed, jer je to maksimalno vrijeme koje će našem timu trebati da izvrši izmjene.

Ako želite dodati dodatne proizvode svom jelovnikuu aplikaciji Glovo, pristupite Menu Manageru na managers.glovoapp.com/products i prijavite se sa svojim pristupnim podacima za Glovo partnera.

Dodajte novi proizvod klikom na gumb „+“ na vrhu stranice. Moći ćete prenijeti svoje fotografije i kreirati novo jelo. Više o Menu Manageru potražite u odjeljku s vodičima.

Napomena: Ako Menu Manager još nije dostupan za vašu trgovinu, a želite zatražiti izmjenu jelovnika, pošaljite nam poruku klikom na gumb „Pomoć i resursi“ u odjeljku „Profil“ aplikacije Narudžbe. Ne zaboravite poslati zahtjev najmanje 7 dana unaprijed, jer je to maksimalno vrijeme koje će našem timu trebati da izvrši izmjene

Ako vam ponestane nekog proizvoda s jelovnika, označite ga i kliknite „Onemogući“. Možete ga i onemogućiti na određeno vremensko razdoblje. Ne zaboravite ponovno aktivirati proizvod nakon što ga vratite u ponudu kako bi ga vaši kupci mogli naručiti. Slijedite isti postupak u kategoriji „Značajke“.

Također možete onemogućiti proizvod putem Menu Manager i prijavite se pomoću pristupnih podataka za Glovo partnera.

Kako biste onemogućili postojeći proizvod, pomičite se jelovnikom svog restorana i kliknite na proizvod koji želite izmijeniti. Također ćete moći:

 • Promijeniti ili prenijeti novu sliku
 • Promijeniti naziv proizvoda
 • Urediti opis
 • Odabrati drugi odjeljak
 • Urediti cijenu
 • Odabrati hoće li proizvod biti omogućen ili onemogućen